Tijdsplanning 01-02-2022 t/m 01-10-2022
Opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Locatie Reeuwijk-Dorp


De Kerkweg in Reeuwijk-Dorp was aan onderhoud toe. De Kerkweg is een 60 km/h-weg met een vrijliggend fietspad en heeft aan beide zijde een watergang liggen. De weg ligt midden in het slappe bodemgebied en was op vele plekken verzakt. Daarnaast wordt met de nieuwe inrichting van de weg beter herkenbaar gemaakt als C-weg.

De werkzaamheden binnen dit project bestonden uit het opbreken van de huidige verharding, het ophogen van de weg met licht ophogingsmateriaal, het verbreden van het huidige fietspad en het aanbrengen van asfalt.

Binnen dit project heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk gekozen voor het lichte ophogingsmateriaal schuimglas. Dit innovatieve project is vier keer lichter dan water, sterk en is niet vochtgevoelig. Dit is voor Bunnik Groep de eerste keer dat wij met schuimglas hebben mogen werken.

De weg ligt in het weidevogelgebied. Dit is een beschermd gebied. Daarom zijn de werkzaamheden van dit project in twee fasen uitgevoerd. Een deel voor het broedseizoen (tot 21 maart) en het tweede deel na het broedseizoen (vanaf 21 juni).

Tijdens de werkzaamheden was de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Wel was er altijd een doorgang voor het fietsverkeer. Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden is door Bunnik Groep een drijvend fietspad van pontons aangebracht. Ook konden aanwonenden altijd hun woning bereiken met de auto, met uitzondering van de dagen waarop het asfalt is aangebracht.

In november is de beplanting langs de weg aangebracht. Volgend voorjaar, in 2023, wordt het fietspad nog voorzien van een slijtlaag. Deze wordt aangebracht om het landelijke karakter van de C-weg te benadrukken.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00